Göteborg · Biskopsgården

Öppna aktiviteter vid Sjumilahallen

Lördag 13 maj, 13:00 - 14:00

Var med på våra öppna aktiviteter. Vi ses vid Sjumilahallen för 1 timmes aktivitet tillsammans.

Vi erbjuder fysisk aktivitet med fokus på rörelseglädje och gemenskap i närområdet för barn och föräldrar. Aktiviteterna är gratis och efter aktiviteten bjuder vi på frukt. Du behöver inte anmäla dig, bara kom. Aktiviteterna passar bäst för barn i låg- och mellanstadieålder, men alla är välkomna.